Läxa till 12 november

Vi gick igenom deras läxa och alla läste lite var.
Vi arbetade med sidorna 60-61 och skrev ner alla svåra ord på tavlan och gick igenom vad de betyder.
Ord: Naturtyp, barrskog, lövskog, odlingsmark, bäck, å, älv, flod, trädgräns, kalfjäll
Jag delade även ut en extrabok med stavningsövningar som de tar med sig varje gång vi har lektion. De
får arbeta i den hemma när de vill och hur mycket de vill.


Läxa till 12 november: Läs sidorna 60-61 i textboken och gör sidan 23 i övningsboken.

To top