Läxa till 12 november

Vi gick igenom läxan de hade i arbetsboken s.7 och 9 och de fick öva på alfabetet. Vi gjorde sedan sidan 10 i arbetsboken som han handlar om hur man skriver en inledning där man gör beskrivning av karaktären och miljön.

Läxa: Arbetsboken: De ska skriva en inledning på sidan 11 baserat på bilden av musen som finns på sidan 10. De kan använda ord som de redan har skrivit som beskriver miljö och karaktär.

To top