Läxa till 8 april

Vi gick igenom läxan i arbetsboken även om hälften av klassen inte hade gjort den. Barnen fick en faktatext om tretåig sengångare som vi läste tillsammans och sedan arbetade barnen i arbetsboken, s. 52-53. Innan vi slutade gick vi även igenom nya läsläxan.

Läxa till 8/4

Läsebok: s. 86

Arbetsbok: s. 54-55

To top