Läxa till 28 januari

Vi arbetade i Jag börjar läsa och skriva där de ska arbeta fram till sidan 23. Vi lästränade och alla har
knäckt läskoden och kan läsa det de ska på nivån.
De fick sedan den nya bokstaven, Öö.
Vi tittade på Livet i Bokstavslandet med bokstäverna Ö och X.
Läxa
I Arbetsboken arbetar de med bokstaven Öö, 62-65, och skriver även bokstaven i sin skrivbok (om de
inte redan har gjort det).

De kan gärna arbeta fram till sidan 23 i Jag börjar läsa och skriva om de inte har gjort det.

To top