Läxa till 20 maj

Vi gick igenom vad vi ska presentera på avslutningen.
Vi kommer att presentera de olika litterära epokerna och vi har delat upp det. Barnen repeterar
epokerna och skriver ner det viktiga i form av nyckelord. De fokuserar på stilen och några viktiga
författare. Vi kommer att gå igenom detta nästa gång på lektionen.


Forntiden och antiken. Ismini och Christos
Medeltiden. Konstantinos och Ellie
Renässansen. Eva och Georgia
Upplysningen. Johannes och Elessa.
Romantiken. Alexandra och Filippa.

To top