Läxa till 18 februari

Läs sidorna 60-64 i Litteraturhistoria (Shakespeare). Läs texten noggrant för vi kommer att gå igenom
den nästa gång och göra de funderingsfrågor som finns i boken.


I Kreativt skrivande tittar ni på sidan 50. Läs det som står om personporträtt. Ni väljer en av
Shakespeares huvudpersoner (t ex Julia, Romeo, Hamlet, eller någon annan du känner till) och skriver
ner en intervju, både frågor och svar. Det är viktigt att ni först läser texten om Shakespeare i vår andra
bok eller om ni vill Googla, så att ni kan skriva ner ungefär vad ni tror de skulle svara.

Ni använder
naturligtvis er fantasi, men försök att låta er intervju passa i tiden när de levde. Ni kan t ex inte fråga
vilka dataspel de spelar eller vilka filmer de ser. Man kan istället fråga om teater t ex. Skriv ca 10 frågor
och svar.

To top