Läxa till 18 februari

Läs sidorna 84-85 om Vikingarnas skepp.
Gör sidan 36 i arbetsboken.
Gör kopian Vikingarnas skepp med frågor till texten i boken.
Titta på bilden och frågorna på kopian Mannen och hundarna. Skriv en liten berättelse om mannen och
hans hundar. Fundera på vad du har lärt dig om vikingar när du skriver din historia.

To top