Läxa till 13 maj

Läs sidorna 84-87 i Litteraturhistorien.

Skriv en nyhetsnotis.  Använd en saga eller annat verk (Rödluvan eller den unge Werther, t ex) som underlag.

Tänk på följande när du skriver din notis:

  1. Rubriken ska vara kort och sammanfatta det som har hänt.  Den ska locka till läsning.
  2. Språket ska vara enkelt och netutralt.
  3. Efter rubriken följer brödtexten, som är ett annat namn för själva huvudtexten. En notis ska svara på de journalistiska frågeorden Vad? Var? Vem? När? Hur? och Varför? Du beskriver och förklarar händelsen så utförligt som möjligt.
  4. Notisen är ofta ett referat, alltså någon annan har berättat något, så man kan referera till dessa personer.  Man kanske har intervjuat någon som har varit vittne till händelsen.
To top