Läxa till 13 maj

Läs sid. 118-121.  Vi gick igenom sidorna under lektionen, så det borde inte vara för svårt att läsa dem igen.

Övningsboken sid. 49 , uppgift 1-4, och sid. 50, uppgift 1-3.

Skriv också ner er faktatext om ert djur.  Använd tankekartan ni gjort och sätt ihop informationen till en text.   Skriv på löst papper.

To top