Läxa till 13 maj

I klassrummet arbetade vi i boken Jag börjar läsa och skriva. Om ni har tid, får ni gärna arbeta i den fram till sidan 35.

Läxa:

Ny bokstav Dd

Arbetsbok sid. 110 – 113

Skrivbok Dd

To top