Läxa till 1 april

Läs sidorna 72-73 i Litteraturhistorian, alltså de sidor som handlar om Gullivers resor.
I Kreativt skrivande tittar ni på uppgift 2 på sidan 84. Ni väljer en dikt eller låttext och förbereder en
muntlig analys av den. Gör som vi pratade om i klassen i lördags. Skriv ner anteckningar så att ni lätt
kan presentera och ta med texten, antingen som en länk som vi kan ta fram på datorn, eller på papper.

To top