Läxa till 1 april

Eftersom vi inte har lektion på lördag, har de fått två sidor extra att läsa. Vi gick igenom dem på
lektionen, så det borde inte vara för svårt.
Läxa till 1 april:
De läser sidorna 92-95 i textboken och i övningsboken gör de sid. 40 uppgift 1-4 och sid. 41 uppgift 1.

To top