Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 november

Vi gick igenom sidorna 34-37 som de läst hemma och diskuterade några av frågorna Fundera.
Sedan tittade vi på ett program om antiken från ur.play som handlar om den epok i litteraturen vi läser
om.


https://urplay.se/program/218317-svenska-forklarad-litteraturepoken-antiken


Läxa till 12 november
Läs sidorna 38-39 oh Sapfo och gör uppgifterna 25 och 26 på sidan 39.
Skriv en kort presentation av en av personerna i rutan längst ner på sidan 37, uppgift 20 i
Litteraturhistoria. Du får leta information på nätet om du inte redan kan en massa om personen. Välj
gärna en som kanske inte är så känd.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.