Läxa till 12 november

Läs igenom ordlistan till texten om demokrati så att ni kan orden till nästa gång.

To top