Läxa till 27 april

Observera att vi inte kommer ha lektion lördagen den 20 april

Svenska för dig, Litteraturhistoria: s.39, Fundera på-uppgift 45 och s.40 Arbeta vidare– uppgift 27, minst två fabler.

To top