Läxa till 18 maj

Läs boken du lånade, om du inte var på lektionen läser du en bok som du har hemma som du inte läst tidigare eller väljer en bok ur Polylino.

Skriv i skrivboken vad boken handlar om. Beskriv

huvudpersonen/huvudpersonerna: Hur ser personen/personerna ut? Hur är personen/personerna till sättet? glad, sur, arg, ledsen, positiv, omtyckt, elak m.m. Ge exempel ur boken där dessa sidor syns.

Avsluta med att skriva vad du tyckte om boken och varför.

To top