Läxa till 4 februari

Läsebok: s. 58-60

Arbetsbok: s. 23

Du skriver upp läxan på tavlan och barnen skriver upp läxan på post-it lappar.

To top