Läxa till 2 december

Läxa till 2/12

SO-bok: Läs först s. 90-91 och hitta sedan 10 verb som du skriver i skrivboken. Skriv verbet så som det står i texten.

Arbetsbok: s. 39  I arbetsboken ska barnen alltid göra alla uppgifter även den sista.

To top