Läxa till 2 december

Läxa till 2/12

Språkporten: s. 69 Läs texten Att bli en annan och svara på frågorna på s.82 Förstod du?

To top