Läxa till 6 april

Vi började med att kolla på läxan i arbetsboken och sedan gick vi vidare till SO-textbok. Vi lämnar samhällskunskap och ska nu jobba med geografi. I textboken tittade vi först på satellitbilden på s. 36 och barnen berättade vad de såg.

Barnen fick därefter berätta om olika platser i Grekland, Sverige och i världen som de känner till och vidare tittade vi i kartböcker, världshaven, världsdelarna etc.

Efter att vi hade läst och samtalat om s.36-39 tittade vi på likheter och skillnader mellan kartan från 1570 och kartan i nutid och skrev dessa i skrivboken.

Vi avslutade lektionen med att barnen fick rita en karta över deras rum.

Läxa till 6/4

SO-bok: s.36-39

Arbetsbok: s.13

To top