Läxa till 23 mars

Läs minst 15 sidor ur boken du lånade. Vad handlar texten om? Vilka och hur är personerna? Vad är det för miljö som beskrivs?

To top