Läxa till 13 januari

Läxa till 13 januari 

Språkporten: s.92-93 Skriv en utredande text på ca 300-400 ord.

Jag önskar er alla en fröjdefull jul.

To top