Läxa till 21 oktober

Efter att ha gått igenom läxan i arbetsboken jobbade vi i SO-boken s. 82-83. Vi utgick från dessa frågeställningar: De första samhällena som liknar städer i Norden grundades under vikingatiden. Varför bildades de, tror du? Varför behövde människorna städer och andra samlingsplatser? De flesta platser var placerade vid vatten. Varför tror ni att de var placerade där? Vad ser du på bilden på s. 82? Varför finns det ett staket runt staden och även ute i vattnet? Vad kan vi tänka oss att människorna som bodde i staden sysselsatte sig med?

Vi gick igenom orden: handelsplats, hantverkare, köpmän, erövra och plundra.

Vidare skrev barnen en text om hösten med hjälp av en tankekarta som vi gjorde alla tillsammans.

Läxa till 21/10

SO-bok: s. 82-83

Arbetsbok: s. 35 uppgift 1-6

To top