Läxa till 14 januari

Titta på den korta filmen om vatten och arbeta med kopian Bli vattendetektiv.


https://urplay.se/serie/213063-bara-vanligt-vatten


Läs sidorna 66-69 i textboken och gör sidorna 26-27 i arbetsboken.
Gör kopian med de svenska landskapen. Här behöver man nog repetera sidan 50 i textboken. Jag
bifogar kopiorna till er som inte har dem.

To top