Läxa till 11 mars

Läs sidorna 88-89 i SO-boken, textboken
Gör sidan 38, uppgifter 1-3 i arbetsboken.

To top