Läxa till 12 november

Alla fick läsa från läsboken som de hade i läxa. De fick sedan ett vitt papper och tänka ut och måla och skriva om vad de tror hände sedan i historien. Vi jobbade sen i arbetsboken på sidan 8 om hur en berättelse är uppbygd. Vi gick igenom berättelsen om en ny hatt och vi pratade om inledning,handling och avslutning. Sedan hittade vi tillsammans stödord för berättelsen de har i läxa att skriva.

Läxa: Arbetsboken: De ska skriva en egen berättelse på sidan 9 med inledning,handling och avslutning baserat på stödorden eller egna som är baserat på bilderna de ser.

To top