Läxa till 11 mars

Barnen var duktiga med läsläxan. I arbetsboken jobbade vi med sidorna 29 och 32. Därefter fick de parvis berättelsekort där de skulle berätta och rita berättelsen med hjälp av bilderna.

Läxa till 11/3

Läsebok: 76-79

Arbetsbok: s. 33, 35

To top