Läxa till 4 februari

Efter vår lässtund i lördags, arbetade vi med ordbilder och de fick försöka lägga ihop meningar och
sedan skriva i sin skrivbok. De har fått ordbilderna i en liten plastfolder. De som inte kom, får den nästa
gång.
Några äldre syskon har Zoom-lektion den 4e februari men det gäller inte klass 1 !!

Vi har lektion på plats som vanligt.


Läxa till 4 februari
De ska träna på bokstaven Kk i Arbetsboken, sidorna 66-69. Om de inte har skrivit bokstaven i
skrivboken, gör de också det.
Vi har klistrat in fler arbetsblad i skrivboken som de gärna får försöka läsa. Det räcker om de läser nivå 1
och känner igen bokstäverna.

To top