Läxa till 29 april

Läxa till 29/4

Fixa litteraturen 2: Förstå s.106 och Diskutera (2-4) s. 107.

To top