Läxa till 4 februari

Läs sidorna 54-57 I Litteraturhistorien och gör uppgift 45 på sidan 55. Skriv i er skrivbok.
I Kreativt skrivande gör ni uppgift 3 på sidan 47. Skriv på löst papper.
Ni läser också sidorna 27-35 i Antologin. Jag vet att texten är lite svår, men läs långsamt och försök att
förstå. Vissa ord finns förklarade i slutet av texten, innan frågorna. Ni behöver inte svara på frågorna.

!! Nästa vecka är det Zoom-lektion för de som vill. Då kopplar ni upp er på den här länken:
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82703667390?pwd=SExLaE1hM2lydkNnbU0yenJpRXZEZz09
Meeting ID: 827 0366 7390
Passcode: 842032

To top