Υπάρχουν ταχύρρυθμα προγράμματα;

Όλα τα προγράμματα είναι τετράωρα εβδομαδιαίως κι έτσι μπορούν ήδη να θεωρηθούν εντατικά. Δημιουργούνται επίσης ταχύρρυθμα τμήματα κατόπιν υποδείξεως δημοσίων αρχών ή εταιρειών για υλοποίηση προγραμμάτων αποκλειστικά  προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους.