Υπάρχουν θερινά προγράμματα;

Ενίοτε και σε ειδικές περιπτώσεις συγκροτούνται θερινά προγράμματα, πληροφορίες για τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας.