Υπάρχει εκπτωτική πολιτική για τους ανέργους;

Επειδή το κόστος των προγραμμάτων είναι ήδη χαμηλό, δεν υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω μείωση. Ωστόσο, η εξόφληση μπορεί να γίνει σε μικρότερες δόσεις ύστερα από συμφωνία.