Σε πόσο χρόνο μπορεί κάποιος να φτάσει στο επίπεδο γλωσσομάθειας C (άριστη γνώση);

Για κάθε επίπεδο χρειάζονται περίπου 3 μήνες. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος καλύπτονται 3 επίπεδα, όποτε σε περίπου 2 χρόνια μπορεί κάποιος να φτάσει στο επίπεδο γλωσσομάθειας C.