Πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα μαθημάτων;

Όλα τα βήματα υπάρχουν στην σελίδα Εγγραφή