Πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα μαθημάτων;

Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην διεύθυνση  info@svenska.gr στο οποίο ο ενδιαφερόμενος θα γράφει το ονοματεπώνυμό του καθώς και το πρόγραμμα που επιθυμεί να παρακολουθήσει (π.χ. Γιάννης Παπαδόπουλος Α2).