Ποιο είναι το κόστος των προγραμμάτων;

Για τα προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν οι την άνοιξη του 2020 το κόστος είναι 360 € το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί ελαφρώς αυξανόμενο μέχρι το φθινόπωρο του 2020.