Κάνετε μεταφράσεις;

Όχι, ο Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας Αθήνας δεν παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες. Για  απλές ή επίσημες μεταφράσεις μπορεί κανείς να αποταθεί στην μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, σε μεταφραστικά γραφεία, ιδιώτες δικηγόρους ή μεταφραστές κτλ.