Ημερομηνίες εξετάσεων

PROVDATUM/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Swedex A2-B1-B2    6/12             

Εγγραφή μέχρι 9/11 στο info@svenska.gr      

Τιμές:   A2  140 €
              B1  160 €
              B2  180 €

 

Tisus:  27/10

Εγγραφή στο/Anmälan till:

https://www.su.se/svefler/tisus/anm%C3%A4lan/anm%C3%A4lan-utland