Ημερομηνίες εξετάσεων

PROVDATUM/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Swedex:    5/7              

Εγγραφή μέχρι 10/6 2020             info@svenska.gr

Tisus:  27/10

Εγγραφή στο/Anmälan till:

https://www.su.se/svefler/tisus/anm%C3%A4lan/anm%C3%A4lan-utland