Provdatum/Ημερομηνίες εξετάσεων

PROVDATUM/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

Swedex:

12/4, 12/7 och 15/12

C1: 8/2

Tisus: 7/5 och 29/10