Lärarbloggen

Läxa till 12 oktober/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok: sidan 19-20 och sidan 22. Övningsbok: sidan 6.  Skrivbok: Oo

Klass 3

Läxa: Läsebok sidan 14-17 och övningsbok sidan 13

Högstadiet

Läxa: Sidorna 224-229 1-4 och förbered den muntliga uppgiften.

 

Läxa till 5 oktober/ Niki

9.00

Vi började lektionen med att jobba med vår läsförståelsetext, sedan kollade vi läxan. Därefter läste vi och pratade om Anne på Grönkulla. Som högläsningsbok fortsätter vi med En ö i havet från förra terminen.

Läxa: Läs s.74-77 och gör uppg. 1-2.

10.30

Vi tittade på de olika kartorna och pratade om de olika användningsområdena. Symbolerna förklarades och barnen tyckte att några av dem var lite svåra. Barnen jobbade också med en kopia som handlade om skala.

Läxa: Rita en Sverigekarta. Läs s. 38-43 och skriv fem frågor +svar.

12.00

Jag har samlat in barnens skrivböcker. Dagens lektion handlade om Greta Thunberg, miljö samt klimatförändringar-både orsak och verkan.

Läxa: Skriv en text om vad vi kan göra i vardagen för att minska miljöpåverkan.

13.30

Barnen gjorde först klart sina fönster därefter läste vi s. 14-17. Vi pratade både om vad som händer i texten och vad vi ser i bilden. Varför drömmer vi? Vad drömmer vi? Blir vi påverkade av det vi läser och ser på TV? Vad ska man tänka på under åskväder? Vi jobbade också med dubbelteckning.

Läxa: Läsebok: 14-17

Övningsbok: 14-15 Vi gjorde en del tillsammans i klassrummet.

Läxa till 28 september/Anette

Klass 1

Vi jobbade med bokstaven A.

Läxa:  Läs sidan kl 10 i läseboken, och de som kan läser också sidan 11.  De skriver bokstaven Aa i skrivboken och ritar något.

Klass 3

Vi läste sidorna 11-13 och arbetade med sidan 10 i övningsboken.

Läxa:

Läsebok: Sid. 11-13, Övningsbok sid. 9

Klass 7-8

Vi pratade lite om dagspress och olika typer av tidningar.  Vi läste igenom en insändare( sid 128).

Läxa:  Skriv en egen kort insändare.  Läs först igenom insändaren igen och informationen på sidorna 130-134.  Välj sedan ett ämne från sidan 135 eller ett eget ämne.

 

 

 

Läxa till 28 september/ Niki

9.00

Den här veckan läste vi om Greven av Monte Cristo. Därefter jobbade vi med läsförståelse. Vi hann inte bli klara utan kommer fortsätta nästa vecka med texten. Det skulle vara bra om barnen läser texten en gång till innan vår lektion på lördag.

Läxa: Gör uppg. 1-5 på s. 73

10.30

Vi läste s. 34-37 och pratade om att det finns olika sorters kartor. Vi tittade även i kartböcker och jämförde de olika kartorna. I år har vi som högläsningsbok Fågelöns hemlighet. Vi läser inte bara boken utan barnen får svara på frågor, jobba med tomrum etc.

Läxa: Läs s. 34-37 och svara på frågorna som du skrivit i skrivboken. Ta även med ett fotografi av dig själv.

  1. Vad använder kartritarna för hjälpmedel för att rita kartor idag?
  2. Förr i tiden blev det inte alltid rätt när kartritarna ritade kartor. Varför?
  3. Varför behöver vi kartor?
  4. Hur kan vi veta hur kartorna ska se ut?
  5. Vad är ett skalstreck och vad får vi reda på med hjälp av det?

12.00

Först fick barnen säga vad de olika brotten stod för och sedan fick de en kopia där de kombinerade bl a olika brott och lagar. Vi samtalade om bl a Allemansrätten och om barn som begår brott.

Läxa: Skriv en dialog om när ett barn begår ett brott och blir tagen av polisen.

13.30

Vi tittade tillsammans på läxan i övningsboken. Sedan läste barnen ur läseboken och som vanligt så pratade vi om både text och bild. Vi började även jobba med vårt fönster, ö-bok s. 12.

Läxa: Läs sidorna 10-13 och gör s. 10-11 i övningsboken.

Läxa till 21 september/ Niki

Välkomna till läsår 19/20!

9.00

Vi började terminen med att prata lite om vår sommar. Därefter började vi samtala om vad en klassiker är och varför det finns böcker som är klassiker. Sedan läste vi och pratade om Oliver Twist.

Läxa: Uppg. 4-5 på s. 69 i Plusboken.

10.30

Den här terminen ska vi jobba med geografi. Vi började lektionen med att prata om vad geografi är, s.4-7. På s. 8-11 läste vi om fyra barn som beskriver hur det ser ut där de bor. Det är berättelser från fyra olika platser i världen. Vi pratade om likheter och skillnader.

Läxa: Läs s. 8-11 och gör kopian. De barn som inte var på lektionen ska skriva i sin skrivbok med rubrik Här vill jag bo. Du ska beskriva en plats där du vill bo. Det behöver inte vara en plats där du varit, du får gärna fantisera. Tänk på de här frågorna när du skriver: Hur ser det ut och hur fungerar det? Hur och varför har det blivit så? Hur använder och sköter människorna det? Hur var det förr i tiden? Hur blir det i framtiden?

12.00

Vi kommer fortsätta med samhällsboken den här terminen. Vi inledde lektionen med att titta på bilden på s. 38. Barnen kom fram till att om vi inte har regler så skulle det uppstå kaos. Vidare läste vi och pratade vad som är rätt och fel och hur man lär sig det. Hur bestäms en lag och vad händer när ett brott begås var bl a två frågor som diskuterades.

Läxa: Läs s. 38-43 igen så att det flyter när du läser. Svara på frågorna i skrivboken: 1. När behövs regler? 2. När behövs det inte regler? 3. Vad händer om det inte finns regler? 4. Vad menas med osynliga regler? 5. Kan det finnas dåliga regler? Ge exempel. Du ska även kunna berätta vad de olika brotten som du skrivit i skrivboken står för.

13.30

Barnens läseböcker samlades in och de fick sina nya böcker. Vi tittade på s. 6-7 och pratade om Tors klass och familj. Barnen fick veta vad Tor har hittat på i sommar. Han tillbringar sina sista sommarlovsdagar hos farmor tillsammans med Elin och Lump. Vi läste s.8-9 och pratade om bild och text. Hur ser det ut där farmor bor? Vad kan de hitta på att göra på dagarna. Vad får vi veta om personerna? etc. Barnen letade i texten efter ord som började på sn-, sl-, sk- och st-.

Därefter jobbade vi i övningsboken, s.4-5.

Läxa: Läsebok: s.6-9.

Övningsbok: De barn som inte blev färdiga med s. 4-5 gör klart dem. De ska även göra s. 6-9.

Läxa till 25 maj/ Niki

9.00

Barnen höll i jättebra föredrag. Det märktes att de hade lagt ner mycket tid till att förbereda sitt muntliga föredrag. Jag blev både glad och stolt över barnen.

Läxa: Lär dig dikten som du valt till avslutningen utantill.

10.30

Läxa: Lär dig dina ord till avslutningen, så gott du kan.

12.00

Läxa: Förbered ett informerande tal.

13.30

Barnen gjorde bl a sina bokstäver till avslutningen.

Läxa: Läsebok: 114-117 och 120-121 Vi jobbade med de andra sidorna i klassrummet.

Bokstavsbok: 66-71

Läxa till 25 maj 2019

Klass 2

Vi arbetade med sagan som vi ska läsa på avslutningen.  Hoppas alla kommer nästa gång, så vi kan arbeta tillsammans.

Läxa: Läsebok sid. 128-132  och övningsbok sid. 74-75

Klass 4

Vi skrev om Besök på Borgen.  En historia om en person som besöker en borg.  Detta kommer vi att använda på avslutningen.

Läxa: Historia sid. 80-85 och Lingva sid. 26-28

Gymnasiet

Vi tittade på Perspektiv – Demokrati till varje pris.

Läxa:  Skriv en text om demokrati.  Fördelar och nackdelar.

Läxa till 18 maj/ Niki

9.00

Läxa: Läs En ö i havet s. 109-117.

Förbered ett muntligt föredrag om ett ämne som du vill berätta om för dina klasskamrater.

10.30

Läxa: Lingva s. 76-82

12.00

Läxa: Läs om informerande tal s. 81-87 och svara på frågorna som handlar om innehåll på s. 88.

13.30

Läxa: Läs sidorna 108-109, 112-113 i läseboken.

Bokstavsboken: s.60-65

Läxa till 18 maj/Anette

Klass 2

Vi gick igenom de sagor de skrivit och arbetade med sidorna 60 och 61 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 118-121 och övn.bok sid.68-69

Klass 4

Vi arbetade md Lingva boken fram till sidan 24.  Vi titta på Ahmed i Medeltiden, Brott.

Läxa:  Lingva sidan 25 och Historia sidorna 76-79.  Svara på frågorna på kopian.

Gymnasiet

Vi tittade på Fatta historia och Frihetstiden och industrialism.  Vi gick igenom nya ord och begrepp på arbetsbladet.(se länk nedan)

Läxa:  Arbeta med frågorna på arbetsbladen sidorna 2 och 3 . Välj ut en historisk person från den tiden och berätta om honom eller henne.  Berätta om fem svenska uppfinningar.

Länk till programmet:

https://urskola.se/Produkter/207595-Fatta-historia-Frihetstid-till-industrialism

Länk till arbetsbladet:

207845-2_Fattahistoria_Frihetstidtillindustrialism

 

Läxa till 11maj/Anette

Klass 2

Vi gjorde s. 64 och gick igenom hur man skriver en saga.  Vi gjorde en tankekarta på tavlan.  Sedan påskpysslade vi!

Läxa: Skriv din egen saga!  (Ni som inte var på lektionen kan se på sidan 64 i övningsboken)

Klass 4

Vi gjorde sidorna 17-19 i Lingva och gick igenom Historieboken sidorna 74 och 75.  Vi tittade på Ahmed på Medeltiden/Sjukdomar

Läxa:  Lingva sidorna 17-19 och läs Historieboken sidan 74 och 75.  Svara på frågorna

  1. Vilka övernaturliga väsen känner du till?
  2. Berätta med om någon av dem.
  3. Varför fick Bockstensmannen pålar genom kroppen när han begravdes?

 

Gymnasiet

Vi arbetade med de kopior som ni kan ladda ner här.

Läxa: Ni svarar på frågorna på sidan 88 (Vi gjorde detta i klassen) i er skrivbok.

Ni läser även de andra sidorna oc funderar på frågorna.  Sedan skriver ni en uppsats, titta på sidan 93.  Tänk på att den ska vara i tre delar, alltså en del med lite fakta, sedan resonerar/analyserar ni, och sedan kan ni mot slutet spekulera om hur det kommer att bli i framtiden. Skriv ungefär 250-300 ord.

bilagor (4)

Glad Påsk!!