Lärarbloggen

Läxa till 1 februari/Anette

Klass 1

Vi läste läsläxan och alla klarar det bra.  Vi arbetade med nya bokstaven Tt och tittade sedan på Livet i Bokstavslandet.

Läxa: Läseboken sid. 79 (blå ruta) och sid. 80.  Bokstaven Tt i skrivboken

Klass 3

Vi gick igenom sidan 44 i övningsboken och det fick göra skrivuppgiften på sidan 45. De fick även arbeta med en kopia med tj-ljudet.

Läxa: Läseboken sid. 86-89 och övningsboken sidan 49

Högstadiet

Vi gick igenom uppgifterna på sidorna 140-143 och de fick arbeta om texten på sidan 139 genom att förkorta meningar, sätta in lämliga länkord etc..

Läxa: Läs boken Sanning och Konsekvens fram till sidan 100 och skriv en sammanfattning av det du läst fram tills nu. På löst blad.(150 ord)

Läxa till 25 januari/Anette

Klass 1

Vi gick igenom läxan och de fick sedan arbeta med den nya bokstaven Ää i sina bokstavsböcker.

Läxa:  Läseboken sidan 75 (blå rutan) och sidan 76.  Ää i skrivboken

Klass 3

Vi gick igenom läxan och de fick sedan arbeta med Tj-ljudet i övningsboken och på extra kopia.  Vi gjorde även en diktamen.

Läxa: Läseboken sidorna 76-79 och övningsboken sidan 45

Högstadiet

Vi gick igenom frågorna på sidan 78 i läroboken och de fick sedan skriva en sammanfattning av texten.  Vi börjde läsa boken Sanning och Konsekvens av Annica Thor och tittade lite på de frågor de ska ställa om den.

Läxa: Läroboken sidorna 140-142 uppgifter 1-3 (utveckla en text och meningsbyggnad) .  De ska också läsa till och med sidan 52 i Sanning och Konsekvens.

Läxa till 18 januari/Anette

Klass 1

Läsebok sid. 69 (blå rutan) och sidorna 70 och 72.  Bokstaven K i skrivboken.

Klass 3

Läsebok sid. 74-75 och övn.bok sid. 43

Högstadiet

Läs texten Pojken i randig pyjamas och svara på frågorna på sidan 78 i din skrivbok.

Läxa till 18 januari/ Niki

God fortsättning!!

9.00

Vi började årets första lektion med att prata om böckerna vi läst på jullovet. Sedan gick vi igenom läxan och diskuterade bl a hur barnen gör när de skriver en text i jämförelse med författarna vi läst om. Därefter repeterade vi adjektiv och dess komparationsformer, s. 204.

Läxa: Gör klart adjektivkopian. Välj en av böckerna som du har läst och skriv en kort sammanfattning samt vad du tyckte om boken. Skriv på dator.

10.30

Barnen berättade om boken/böckerna de läst. Därefter läste vi om Sveriges landskap(s.100-101) och jobbade med Blekinge(102-103).

Läxa: Skriv på dator vad din bok handlar om och vad du tyckte om den.

12.00

Barnen läste upp vad de skrivit om sina böcker. I samhällsboken jobbade vi med sidorna 74-77 som handlade om kommunikation och massmedia. Diskussionen blev både intressant och rolig.

Läxa: Renskriv på dator vad du skrivit om din bok, glöm inte att skriva till författare samt vad du tyckte om boken.

13.30

Vi pratade om jullovet och vilka böcker vi läst. Sedan gick vi igenom läsläxan. På s. 64-65 läste vi dikterna och pratade om att dikter kan se ut på olika sätt. De kan vara rimmade-orimmade, fullständiga meningar eller enstaka ord som upprepas. Vi tittade lite närmre på dikten Jag ligger på mage i gräset, vad kan man se, känna, höra, lukta när man ligger på mage i gräset. Vi samlade vinterord på tavlan och barnen skrev sedan en egen dikt som handlade om vinter. Jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: Läsebok: s.64-56

Skriv lite kort, på dator, om en bok som du har läst och vad du tyckte om den.

Läxa till 7 december/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan, läste och pratade om sidorna 158-162.

Läxa: Skriv: Vad handlar boken En ö i havet om? Vad tycker du om huvudkaraktärerna. Vad tyckte du var bra/ mindre bra? Skulle du vilja/inte vilja läsa del två och varför?

10.30

Vi läste och pratade om skogen och vad den används till, s.64-67.

Läxa: Läs sidorna 64-67 igen, skriv sex frågor samt svar.

12.00

Läxa: Läs s. 72-75, du ska kunna berätta om vad de handlar om. Du ska även intervjua 10 personer. Ställ frågor som handlar om deras arbete, t ex Vad är det roligaste med ditt arbete? Varför valde du det yrket? Vad ville du bli när du var barn?

13.30

Läxa: Läs versen på s. 59 några gånger så att j-ljudet sitter. I övningsboken gör du alla uppgifter på s. 37.

Läxa till 7 december/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 59, blå rutan, och sidorna 60 och 61.  Skriv Vv i skrivboken.

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 54-61 (repetition) och sidorna 36-37 i övningsboken. (Skriv repliker!)

Högstadiet

Välj en sakprosetext.  Gör en tankekarta och skriv en sammanfattning med hjälp av din tankekarta.

Läxa till 30 november/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sid. 55, blå ruta, och sid. 56. Övningsbok sid. 36.  Skrivbok Ii

Klass 3

Vi arbetade med kapitlet om Maraton och synonymer.

Läxa: Läsebok sid. 54-61 och övningsbok sid. 35.

Högstadiet

Vi arbetade med sidorna 50-54.

Läxa:  Arbeta med uppgifterna 2-4 på sidorna 58-61.

Läxa till 16 november/ Niki

9.00

Läxa: Läs s. 100-103 och gör uppg. 1-4.

10.30

Läxa: Repetera s. 54-57, gör sedan kopian om Sveriges natur.

12.00

Läxa: Läs s. 60-63 i samhällsboken.

Skrivbok: Skriv vad du skulle vilja jobba med och varför. Välj sex substantiv ur texten och skriv meningar av dem.

13.30

Läxa: Läs s. 42-45 prata om både text och bild.

Övningsbok: s.29

Läxa till 16 november/Anette

Klass 1

Vi jobbade inte med någon ny bokstav, utan det är bra om de repeterar läsning.

Läxa:  Läsebok sid.44 och 46 och övningsbok sid. 30

Klass 3

Vi arbetade med skrivträning

Läxa: Läsebok sid.32-34 och övningsbok sid. 23

Högstadiet

Vi gick igenom hur vi skriver en recension, sidor 40 till 46.

Läxa:  Skriv en egen recension av en bok eller en film du har sett.  Titta på sidan 47 för stöd och hjälp.  Repetera också ordklasserna sidan 224-245.  (Vi har gjort dem, men det är viktigt att du kan alla termer, substantiv, verb etc.)