Lärarbloggen

Läxa till 7 december/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan, läste och pratade om sidorna 158-162.

Läxa: Skriv: Vad handlar boken En ö i havet om? Vad tycker du om huvudkaraktärerna. Vad tyckte du var bra/ mindre bra? Skulle du vilja/inte vilja läsa del två och varför?

10.30

Vi läste och pratade om skogen och vad den används till, s.64-67.

Läxa: Läs sidorna 64-67 igen, skriv sex frågor samt svar.

12.00

Läxa: Läs s. 72-75, du ska kunna berätta om vad de handlar om. Du ska även intervjua 10 personer. Ställ frågor som handlar om deras arbete, t ex Vad är det roligaste med ditt arbete? Varför valde du det yrket? Vad ville du bli när du var barn?

13.30

Läxa: Läs versen på s. 59 några gånger så att j-ljudet sitter. I övningsboken gör du alla uppgifter på s. 37.

Läxa till 7 december/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 59, blå rutan, och sidorna 60 och 61.  Skriv Vv i skrivboken.

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 54-61 (repetition) och sidorna 36-37 i övningsboken. (Skriv repliker!)

Högstadiet

Välj en sakprosetext.  Gör en tankekarta och skriv en sammanfattning med hjälp av din tankekarta.

Läxa till 30 november/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sid. 55, blå ruta, och sid. 56. Övningsbok sid. 36.  Skrivbok Ii

Klass 3

Vi arbetade med kapitlet om Maraton och synonymer.

Läxa: Läsebok sid. 54-61 och övningsbok sid. 35.

Högstadiet

Vi arbetade med sidorna 50-54.

Läxa:  Arbeta med uppgifterna 2-4 på sidorna 58-61.

Läxa till 16 november/ Niki

9.00

Läxa: Läs s. 100-103 och gör uppg. 1-4.

10.30

Läxa: Repetera s. 54-57, gör sedan kopian om Sveriges natur.

12.00

Läxa: Läs s. 60-63 i samhällsboken.

Skrivbok: Skriv vad du skulle vilja jobba med och varför. Välj sex substantiv ur texten och skriv meningar av dem.

13.30

Läxa: Läs s. 42-45 prata om både text och bild.

Övningsbok: s.29

Läxa till 16 november/Anette

Klass 1

Vi jobbade inte med någon ny bokstav, utan det är bra om de repeterar läsning.

Läxa:  Läsebok sid.44 och 46 och övningsbok sid. 30

Klass 3

Vi arbetade med skrivträning

Läxa: Läsebok sid.32-34 och övningsbok sid. 23

Högstadiet

Vi gick igenom hur vi skriver en recension, sidor 40 till 46.

Läxa:  Skriv en egen recension av en bok eller en film du har sett.  Titta på sidan 47 för stöd och hjälp.  Repetera också ordklasserna sidan 224-245.  (Vi har gjort dem, men det är viktigt att du kan alla termer, substantiv, verb etc.)

Läxa till 9 november/ Niki

9.00

Läxa: Läs s. 94-99 och gör uppg. 1-7

10.30

Läxa: Läs s.54-57.

Skrivbok: Du ska resa från Haparanda till Svinesund längs kusten. Skriv vad du ser, vad du upplever etc.

12.00

Läxa: Svar på frågorna, på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

13.30

Läxa: Läsebok: Läs s. 38-39.

Övningsbok: s. 26-27 Bara de barn som vill gör extrauppgiften Min bok på s. 27.

Läxa till 2 november/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok:  Läs den blå rutan på sidan 31 och försök sedan att läsa sidorna 32, 34, 36 och 38.  Jobba med bokstaven Rr i skrivboken.

Klass 3

I klassen jobbade vi med sammansatta ord (sid. 21 i övningsboken)

Läxa: Läsebok sidorna 26-28 och sidan 19 i övningsboken.

Högstadiet

Vi jobbade vidare med nyhetsartiklar och de fick arbeta med en egen artikel.

Läxa:  Skriv klart nyhetsartikeln.  Skriv den på dator och hitta en bild till. Följ instruktionerna i boken angående nyhetsartikel på sidan 37.

Gör också uppgfter 11, 12 och 13 på sidorna 238 – 241.

 

Läxa till 2 november/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan och sedan läste vi om några klassiker till och är härmed klara med kapitlet.

Läxa: s.93 uppgift 1-7 samt kopian

10.30

Idag jobbade vi med landskapen, tätorter och Sveriges befolkning.

Läxa: Läs s. 50-53 Gör kopian som det står prov på.

12.00

Vi fortsatte att samtala om bl a pengar och arbete. Barnen hade tankar om ämnet vilket ledde till givande diskussioner i gruppen.

Läxa: Läs s. 56-59

Skrivbok: Skriv klart meningarna med verben, i både presens och preteritum. Skriv meningar av orden pengar, spara, låna, få/ha råd, barnbidrag, regelbundet, fickpengar, jämföra, sparsam, slösa.

13.30

Vi läste och pratade om Kon-Tiki och Thor Heyerdahl, arbetade i övningsboken med Kon-Tiki och slutligen gjorde barnen en liten bok. Vi hann bara läsa den nya läsläxan och pratade lite om bilden.

Läxa: Läsebok: 28-29, 36-37 Frågor till hjälp när ni pratar med barnen: Vad finns i kylväskan? Vad tror ni farmor och barnen pratar om? Vad får man göra/inte göra i naturen? Varför är Elins väska knölig? Varför tror du att hon packade ner så många stenar i väskan? Vad skulle du ta med dig i din väska om du skulle åka till din farmor/mormor?

Övningsbok: 22-23