Lärarbloggen

Läxa till 6 mars/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sidan 90-93 och övningsbok sidan 55

Klass 4

Historieboken sid. 62-64 plus uppgifterna på kopian.

Gymnasiet

Vi tittade på ett program om Renässansen och läste sedan en text om Don Quijote och enn annan text om att slåss mot väderkvarnar.

Don Quijote

Läxa:  Fundera på och skriv och berätta om någon person som slåss mot väderkvarnar precis som Don Quijote. Alltså en person som slåss mot något overkligt, eller någon som slåss mot makten.

Läxa till 6 april/ Niki

9.00

Vi fortsatte med diktskrivning både enskilt och tillsammans.

Läxa: Skriv en dikt om något som du tycker är tråkigt och en dikt om något som du tycker är roligt. Du får själv bestämma om de ska vara rimmade eller orimmade. Glöm inte bort att renskriva dina andra dikter på dator.

10.30

Vi repeterade adjektiv, både gemensamt och i Lingva. Barnen beskrev i sina skrivböcker en person de tycker om.

Läxa: Lingva: s. 60-61 Du ska även beskriva ditt favoritdjur med hjälp av frågorna som du har skrivit i skrivboken.

12.00

Vi gick igenom läxan och sedan debatterade barnen. Därefter läste vi och samtalade om insändare.

Läxa: Kopia s. 76 frågorna till Innehåll.

13.30

Vi läste och pratade om nya läsläxan. Vem skyller Olson på? Är det lättare att skylla på ett djur än på en människa? Olson och Tor tänker på olika saker när de pratar om att vara ensam. Vad menar Olson och vad menar Tor? Sedan arbetade vi med bokstaven Ff både tillsammans och individuellt i bokstavsboken. Vi hann även med att repetera Oo.

Läxa: Läsebok: s. 86-87, 90-91 Alla läser A- sidan och försöker läsa B-sidan.

Övningsbok: s.51-52

Bokstavsbok: Gör klart 51-53

Läxa till 30 mars/ Niki

9.00

Vi jobbade med dikter på lektionen.

Läxa: s.63 uppg. 1a-f samt uppg.2

10.30

Läxa: Vi repeterar substantiv. Leta efter substantiv i texten, s. 22-23. Skriv ordet först så som det står i texten och sedan i singular och plural, t ex skolan – en skola-skolor.

12.00

Vi tittade på ett program som handlade om EU och vi bearbetade den i klassrummet.

Läxa: Leta reda på fakta om följande frågor: 1. Vem är Sveriges EU-kommissionär? 2. Vilka svenska partier finns representerade i EU-parlamentet? 3. När är det val till EU nästa gång? 4. Hur går EU-valet till?

13.30

Läsebok: 82-85

Övningsbok: 48-50

Skrivbok: Svara på frågorna.

Läxa till 30 mars/Anette

Klass 2

Läsebok:  Sid. 86-89 och övningsbok sid. 53-54

Klass 4

Historiebok sid. 56-59 och frågorna 1-8 på kopian

Gymnasiet

Vi tittade på program och pratade om miljö, hållbarhet och livsmedel.  Läxa: Skriv en resonerande text om hållbarhet och matsvinn.

https://urskola.se/Produkter/211022-UR-Samtiden-Food-Planning-Strategier-for-odling-och-livsmedelsforsorjning

 

Läxa till 16 mars/ Niki

9.00

Gör uppgifterna (1-6) på sid. 56. Renskriv din berättelse på dator, glöm inte att ta med råden du fick av din klasskompis.

10.30

Läs sid. 20-21. Tänk på det vi diskuterade i klassrummet när du svarar på frågorna. 1. Vad kan elever få vara med och bestämma? 2. Vem bestämmer vad som ska stå i läro-kursplanerna? 3. Brukar man ändra på kursplanen?

Lingva: 54-57

12.00

Skriv en instruktion! Repetera s. 22-29 för att se vad du måste ha med.

13.30

Läsebok: 78-81

Bokstavsbok: 48-50

Skrivbok: Skriv in Kk, en sko, en katt, en mask, Här är en kräfta. Den har klor.

Läxa till 16 mars/Anette

9.00-10.30  Klass 2

Läxa:  Läsebok,repetera kapitel 6 och 7 och gör sidan 50 i övningsboken.  Gör även arbetskortet som vi klistrade in i skrivboken.

10.30-12.00

Läxa: Historia sid. 48-55 (välj ut ett stycke som du läser högt, men läs alla sidor tyst för dig själv).  Svara på uppgifterna 1-6 på  kopian.

 

12.00-13.30

Gör kopiorna ni fick och arbeta med att plocka fram texter ur de olika genrerna.  Ni som inte var med, få mejl från mig.

Läxa till 2 mars/ Niki

9.00

Läxa: Uppgift 10 s. 53. Skriv en spännande händelse.

10.30

Läxa: Lingva: 48-53, läs sid. 18-19 i samhällsboken.

12.00

Läxa: Renskriv din nyhetsartikel på dator och skriv ut artikeln. Glöm inte att ta med responsen som du fick av din klasskamrat.

13.30

Läxa: Läsebok: Läs sid. 72-73, 76-77 Vi läste Ä-versen och jobbade med bokstaven både i bokstavsboken samt på tavlan. Prata om vad som händer i både text och bild. Varför kramar Tor Elin? Vad tänker Elin? Vad ska mamma och pappa göra på lördag? Varför säger Tor att han är sjuk och varför berättar han inte för mamma och pappa att han bjudit hela klassen? Vad gör pappa? Tror Tor på riktigt att han kan lära Lump läsa?

Övningsbok: 42-47

Bokstavsbok: 45-47 De barn som inte hann bli klara gör klart Ä.

Läxa till 23 februari/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna om Harry Potter s.44-53 och gör uppg.1-6.

 

10.30

Läxa: Läs sid. 10-11 och svara på frågorna som du har skrivit i skrivboken.

 

12.00

Läxa: Skriv din nyhetsartikel, kopian s.17. Tänk på det vi gick igenom på lektionen. Du måste även titta på s. 16 innan du börjar skriva artikeln.

 

13.30

Läxa: Läsebok: Läs sidorna 68-71. Nu läser alla barn både A- och B-sidan.

Bokstavsbok: 42-44

Läxa till 23 februari/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sid. 74-75 och övningsbok sid. 42-43

Klass 4

Vi arbetade med sidorna 36-41 i Historieboken och gjorde två sidor i vårt stavningshäfte.

Läxa: Historieboken sid 40-41, kopia sidan 51 (ni som inte var närvarande, får göra detta senare, eftersom kopian är hos mig.)

Gymnasiet

Vi arbetade med kopia från Text i Fokus sid 21-23.

Läxa: Gör klart kopiorna sidan 24-25 och arbeta färdigt med texten från förra veckan.

 

 

Läxa till 16 februari/Anette

Klass 2

Vi arbetade med sidorna 60-63 och läste dikterna på sidan 39. Vi gick igenom hur man skriver repliker.

Läxa:  Läsebok sidan 66-69 och övningsbok 40-41

Klass 4

Vi arbetade i vårt Vikingahäfte och läste ur historieboken.

Läxa: Historieboken sid. 36-41 och sidan 6 i Vikingahäftet.

Gymnasiet

De fick skriva svar på en debattartikel i klassen som handlade om ofrivillig ensamhet och sedan fick de en text som de läser och arbetar med.