Lärarbloggen

Läxa till 16 november/ Niki

9.00

Läxa: Läs s. 100-103 och gör uppg. 1-4.

10.30

Läxa: Repetera s. 54-57, gör sedan kopian om Sveriges natur.

12.00

Läxa: Läs s. 60-63 i samhällsboken.

Skrivbok: Skriv vad du skulle vilja jobba med och varför. Välj sex substantiv ur texten och skriv meningar av dem.

13.30

Läxa: Läs s. 42-45 prata om både text och bild.

Övningsbok: s.29

Läxa till 16 november/Anette

Klass 1

Vi jobbade inte med någon ny bokstav, utan det är bra om de repeterar läsning.

Läxa:  Läsebok sid.44 och 46 och övningsbok sid. 30

Klass 3

Vi arbetade med skrivträning

Läxa: Läsebok sid.32-34 och övningsbok sid. 23

Högstadiet

Vi gick igenom hur vi skriver en recension, sidor 40 till 46.

Läxa:  Skriv en egen recension av en bok eller en film du har sett.  Titta på sidan 47 för stöd och hjälp.  Repetera också ordklasserna sidan 224-245.  (Vi har gjort dem, men det är viktigt att du kan alla termer, substantiv, verb etc.)

Läxa till 9 november/ Niki

9.00

Läxa: Läs s. 94-99 och gör uppg. 1-7

10.30

Läxa: Läs s.54-57.

Skrivbok: Du ska resa från Haparanda till Svinesund längs kusten. Skriv vad du ser, vad du upplever etc.

12.00

Läxa: Svar på frågorna, på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

13.30

Läxa: Läsebok: Läs s. 38-39.

Övningsbok: s. 26-27 Bara de barn som vill gör extrauppgiften Min bok på s. 27.

Läxa till 2 november/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok:  Läs den blå rutan på sidan 31 och försök sedan att läsa sidorna 32, 34, 36 och 38.  Jobba med bokstaven Rr i skrivboken.

Klass 3

I klassen jobbade vi med sammansatta ord (sid. 21 i övningsboken)

Läxa: Läsebok sidorna 26-28 och sidan 19 i övningsboken.

Högstadiet

Vi jobbade vidare med nyhetsartiklar och de fick arbeta med en egen artikel.

Läxa:  Skriv klart nyhetsartikeln.  Skriv den på dator och hitta en bild till. Följ instruktionerna i boken angående nyhetsartikel på sidan 37.

Gör också uppgfter 11, 12 och 13 på sidorna 238 – 241.

 

Läxa till 2 november/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan och sedan läste vi om några klassiker till och är härmed klara med kapitlet.

Läxa: s.93 uppgift 1-7 samt kopian

10.30

Idag jobbade vi med landskapen, tätorter och Sveriges befolkning.

Läxa: Läs s. 50-53 Gör kopian som det står prov på.

12.00

Vi fortsatte att samtala om bl a pengar och arbete. Barnen hade tankar om ämnet vilket ledde till givande diskussioner i gruppen.

Läxa: Läs s. 56-59

Skrivbok: Skriv klart meningarna med verben, i både presens och preteritum. Skriv meningar av orden pengar, spara, låna, få/ha råd, barnbidrag, regelbundet, fickpengar, jämföra, sparsam, slösa.

13.30

Vi läste och pratade om Kon-Tiki och Thor Heyerdahl, arbetade i övningsboken med Kon-Tiki och slutligen gjorde barnen en liten bok. Vi hann bara läsa den nya läsläxan och pratade lite om bilden.

Läxa: Läsebok: 28-29, 36-37 Frågor till hjälp när ni pratar med barnen: Vad finns i kylväskan? Vad tror ni farmor och barnen pratar om? Vad får man göra/inte göra i naturen? Varför är Elins väska knölig? Varför tror du att hon packade ner så många stenar i väskan? Vad skulle du ta med dig i din väska om du skulle åka till din farmor/mormor?

Övningsbok: 22-23

Läxa till 19 oktober/Anette

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 21-23 och övningsbok sid. 15

Klass 1

Vi jobbade i övningsboken i klassen så de behöver inte göra något i den hemma.

Läxa: Läsebok sid. 25, blå rutan och sidorna 26 och 28.  De som kan läser även sidorna med ett B uppe i hörnet (de är lite mer avancerade)

Skrivbok:  Bokstaven Ll och de ska kopiera orden som jag skrivit ner.

Högstadiet

Läxa:  Skriv om texten på sidan 233 på löst papper (från ”Tamar och Haneen är båda två”… till ”skärrade ut”.  Gör också sidan 34 uppgift 8 A.

Läxa till 19 oktober/ Niki

9.00

Vi gick igenom läxan och sedan läste vi och diskuterade boken Bröderna Lejonhjärta. Vi fortsatte även med läsförståelsekopian.

Läxa: Läs texten om Bröderna Lejonhjärta igen, s.83-86, och svara på frågorna, 1-6.

10.30

Vi repeterade genom att jobba med kopior som handlade om: Sverige på kartan, vad vi kan beskriva med hjälp av kartor, varför Sverige är ett rikt land och generellt lite fakta om Sverige. Vidare läste vi och pratade om hur Sverige är indelat, s. 48-49. Barnen skrev frågor till texten.

Läxa: Läs s.48-49 och gör kopian om Sveriges landskap samt svara på dessa frågor: 1. Hur många kommuner finns det? 2. Vilka är de tre stora landsdelarna? 3. Hur många län finns det i Sverige? 4. Vad sköts av kommunerna?

12.00

Vi läste och pratade om både pengar och arbete, fördelar/nackdelar om de olika betalningssätten, betalning förr/idag. Jobbade även med verben som finns i texten, presens, preteritum.

Läxa: Skriv en berättelse om en dag i ditt liv som rik och om en dag som fattig.

13.30

Vi läste och samtalade om text och bild; hur kan det kännas att vara inne i grottan, hur ser det ut, hur luktar det, vad finns där? Farmor gav barnen sommarens sista gåvor. Vad skulle du vilja ha? Finns det gåvor i naturen som man kan ge?

Fortsättningsvis jobbade vi i både övningsboken och med en kopia som handlade om ng-ljudet.

Läxa:Läsebok: s.24-27

Övningsbok: s. 19-21

Läxa till 12 oktober/Niki

9.00

Jag har samlat in skrivböckerna för rättning.

Läxa: Kopian, En nyhetsartikel, svara på frågorna 1-10 Vad säger texten?

10.30

Läxa: Läs s.44-47. Du ska kunna berätta vad du har fått reda på om Sverige samt vad en geograf gör.

12.00

Läxa: Svara på frågorna som handlar om Nidstången.

  1. Vad är det som händer i det här kapitlet?
  2. Varför är Alrik här, tror du? Kan du förstå att han är arg?
  3. Tycker du att det är rätt av honom att kasta sten på glasrutorna?
  4. Hur skulle du beskriva Alrik som person?
  5. Hur slutar kapitlet? Vad innebär det?
  6. Vad tror du kommer hända?

13.00

Vi jobbade med dikten som behandlar ng-ljudet i klassrummet.

Läxa: Läsebok: 20-23 Vad gör farmor, Elin, Tor och Lump? Vilka verktyg kan vi hitta på bilden? Farfar samlade på allt. Vad brukar man samla på? Hur ser flotten ut? Vad ser och hör de på sin färd?

Övningsbok: 17-18

Läxa till 12 oktober/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok: sidan 19-20 och sidan 22. Övningsbok: sidan 6.  Skrivbok: Oo

Klass 3

Läxa: Läsebok sidan 14-17 och övningsbok sidan 13

Högstadiet

Läxa: Sidorna 224-229 1-4 och förbered den muntliga uppgiften.