Lärarbloggen

Läxor till den 17 januari.

 

Gruppen kl 8.30

Läs sidorna 36-37 i Samhällskunskapsboken och gör uppgift 5 på kopian ni fått. Skriv i skrivboken.

 

Gruppen kl 10

Läs sidorna 30-33 i historieboken.  Gör kopian om runskrift.

 

Gruppen kl 11.30

Läs sidorna 47-51 i läroboken och gör sidan 33 i övningsboken.  Vi pratade om motsatser i klassrummet, så förklara gärna vad det är, om de var borta eller om de glömt.

 

Måndagsgruppen

Läs texten om Det osynliga barnet igen.  Stryk under nya ord och skriv en sammanfattning. Se sidan 68, uppgift 18.