Lärarbloggen

Läxa /Niki

9.00

Vecka 1

Vi fortsätter i vår bok, men hoppar till s. 56 som handlar om faktatexter. Titta på bilduppslaget på s. 56-57 tillsammans och diskutera dessa frågor: Vad ser du på bilden? Vilka ämnen tänker du på när du hör ordet fakta? Vilka olika typer av böcker kan du se i bilden? Vilka olika typer av böcker och texter brukar du läsa?

Innan ni läser Den livsviktiga fotosyntesen samtala om: Vad tror du är typiskt språk i en faktatext? Vad tror du menas med beskriva och förklara? Vad behöver en människa för att kunna leva? I klassrummet skulle vi ha pratat om en del ord och begrepp som finns i texten såsom; organismer, processen, syre, energi, fotosyntesen, koldioxid, frigörs, förbränner, fossila, växthusgas mm.

Läs s. 57-63 och jobba med innehåll, struktur och språk s. 64-65.

Vecka 2

Ha dessa frågor som underlag till samtal: Vad för slags faktatexter är du intresserad av att läsa? Vad är det som gör att du tycker att en faktatext är intressant, spännande, tråkig eller svår att förstå? Hur kan man göra när det man läser är svårt och obegripligt? Varför är det bra att kunna läsa faktatexter?

Läs igenom s. 66-67 och skriv sedan din faktatext. Om vi kommer hålla stängt längre än två veckor kommer jag be er fotografera det ni skrivit och skicka till mig för rättning.

svtplay.se kan du titta på Retorikmatchen och Lilla Aktuellt

 

10.30

Vecka 1

Läs om Skåne s. 130-131. Välj ut tre meningar med fakta ur texten eller bilderna. Titta på kartan på s. 130 och hitta; Malmö, Öresund, Ringsjön, Helsingborg, Lund, Hanöbukten, Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm, Landskrona, Eslöv, Ystad, Trelleborg och Höganäs.

Skriv dina tre meningar, frågorna och svaren i din skrivbok.

Vad heter vattnet som ligger mellan Kristianstad och Blekinge?

Tre långsträckta horstar går tvärs genom Skåne. Vad heter de?

Vad används de stora slätterna i Skåne till?

Till vilket land kommer man om man åker över Öresundsbron?

Vecka 2

På s. 132-133 kan du läsa om Småland. Välj ut tre meningar med fakta ur texten eller bilderna. Titta på kartan på s. 132 och hitta; Kalmar, Kalmarsund, Oskarshamn, Jönköping, Huskvarna, Bolmen, Vättern, Växjö, Ljungby, Värnamo, Vetlanda, Västervik, Nässjö, Tranås, Emån.

Skriv dina tre meningar, frågorna här nedanför med svar i skrivboken.

Hur högt ligger Tomtebackens högsta punkt?

Varför heter landskapet Småland?

Beskriv kort Smålands natur.

Nämn kända varor som kommer från Småland.

Titta gärna på programmet Geografens testamete- Den stora Sverigeresan. Börja med De stora slätterna eller De djupa skogarna: urplay.se/program/161203-geografens-testamente-eller- den-stora-sverigeresan-de-stora-slatterna

Ni kan också titta på: Den långa kusten, De stora öarna, De höga fjällen, De tusentals öarna och De stora städerna.

Ett annat program som kan vara kul för barnen att titta på är Vi i femmansvtplay.se

 

12.00

Vecka 1

På sidan 24 presenteras de fyra författarna som vi ska arbeta med, Heddi Böckman, Bengt-Åke Cras, Bo R Holmberg och Annika Thor. Har du läst något som de här författarna har skrivit? Läs s. 25-28 som handlar om Heddi Böckman och gör uppg. 1-6.

Vecka 2

Den här veckan ska du läsa om Bengt-Åke Cras s. 29-33 och göra uppg. 1-5 på s. 33.

Om vi inte kommer ha lektion om två veckor kommer jag be dig fotografera dina svar och skicka till mig.

På svtplay.se kan du titta på Lilla Aktuellt, Lilla Aktuellt skola, Lilla Sportspegeln och Vi i femman.

 

13.30

Vecka 1

Hade jag vetat att skolan skulle stänga hade jag aldrig samlat in barnens övningsböcker för rättning, men några av uppgifterna kan barnen göra i sina skrivböcker.

Skrivbok: Vad finns det i paketen? Kasta om bokstäverna så får du veta det.

OKB (till Lena), LPSSI (till pappa), LPSE (till Elin), ATLAV (till mamma), AIPP (till farmor), IBL(till Tor)

Titta på bilden på sidorna 96 och 97 i läseboken. Skriv och berätta vad som händer.

Vad tycker du att man ska göra på julafton? Måla och berätta.

Läsebok: Läs Sagan om Kattenborg tillsammans med barnet, du som förälder kan läsa en sida och barnet en annan. När ni har gjort det, samtala om den med hjälp av dessa frågor.

s. 98-99 Vad berättas om torpfamiljen i början på sagan? Varför blev gubben och gumman osams? Hur slutade grälet? Vad gjorde pojken och flickan? Vad hände med katten och kon?

s. 100-105 Vad hände när de kom fram till kungsgården? Hur prövade drottningen om flickan var en prinsessa? Vad hade katten lärt flickan att hon skulle svara?

s. 106-107 Vid vilka tre tillfällen stannade prinsen och flickan på vägen mot Kattenborg? Vad svarade folket på prinsens frågor?

s. 108-111 Hur såg slottet ut? Hur slutar sagan? Hur tror du att det gick det för katten?

Vecka 2

Skrivbok: Vilka av dessa sagofigurer vill du ha med i din saga: prins, prinsessa, kung, drottning, häxa, drake, jätte, troll, fe.

Skriv en egen saga. Du kan först berätta för mamma eller pappa vad som ska hända i din saga innan du skriver den.

Läsebok: Läs s.114-115

På svtplay.se finns många program för barnen att titta på. En av mina favoriter är Pippi Långstrump och Alfons.

 

Läxa/Anette

Klass 1

Hjälp gärna barnen att fortsätta lästräna!  Ni kan jobba med bokstäverna U, G och J i bokstavsböckerna och arbeta med dessa i läseboken.  Det som är viktigt är de blå rutorna och de sidor som är markerade med ett A uppe i vänstra hörnet.  Prata mycket med barnen om vad de ser på bilderna i boken.  Låt dem bläddra själva och läsa det de kan.  Alla barnen i gruppen har knäckt läskoden, vilket är väldigt roligt.  Om ni vill, kan ni låta dem jobba i övningsboken, men då behöver de lite mer hjälp.  Ni kan gärna låta dem skriva meningar till bilder.  Hitta bilder i böcker och låt dem skriva vad de ser, t ex en bild på en bil och så kan de skriva ”Jag ser en bil” eller ”Bilen är röd.”

De kan gärna titta på en serie från ur.se som heter Livet i bokstavslandet.  Vi har sett några av dessa, och de gillar dem.  Jättebra lästräning! Här är länken till den.

 

https://urplay.se/program/178137-livet-i-bokstavslandet-alfabetet

Om ni har tid, kan ni alltid fortsätta och titta på Alfons.  Ni kan hitta flera avsnitt på nätet.  Här är ett.

https://www.svtplay.se/video/2047398/alfons-aberg/del-4-32

Klass 3

Jag skickar er läxor för två veckor framåt.  Ni kan hjälpa barnen med läsning och ni kan dela upp det på två dagar om det är för långt.

Vecka 1: Ni kan läsa sidorna 112-115 i läseboken och göra sidorna 62 och 63 i övningsboken.

Vecka 2: Ni kan läsa sidorna 130-137 i läseboken och göra sidorna 69 och 70 i övningsboken.

Ni kan gärna titta på programmet som heter De yttersta barnen som handlar om barn i olika delar av Sverige.  Innan de tittar får ni gärna visa dem på en karta var platsen ligger.  Vi har tittat på det första programmet, men de kan gärna se det igen.  Det finns en del svåra ord, så det vore en bra idé att titta tillsammans.  Här är länken till det.

 

https://urplay.se/serie/200119-de-yttersta-barnen

Titta gärna på andra svenska barnprogram.  Om ni gillar läskiga grejer, tycker jag Spookys är kul.  Här är länken till den.

https://www.svtplay.se/video/25201638/spookys/spookys-sasong-1-finns-det-spoken-pa-riktigt?start=auto

Högstadiet

Ni ska arbeta med en serie som heter Härifrån till hållbarheten.  Ni tittar på programmet och svarar på frågorna i er skrivbok.  Om vi inte ses på länge, kommer jag att be er fotografera sidorna i skrivboken så att ni kan skicka till mig för rättning.  Jag skickar arbete för två veckor till att börja med.  Ni får en länk till programmet och en länk med ett separat papper med frågor.

Vecka 1:  Prylar

https://urplay.se/program/200281-harifran-till-hallbarheten-prylar

Prylar

Vecka 2:  Vattenbrist

https://urplay.se/program/200284-harifran-till-hallbarheten-vattenbrist

Vattenbrist

 

 

 

Läxa till 7 mars/ Niki

9.00

Vi fortsatte att jobba med rescensioner och på lektionen jobbade vi med såväl språket och strukturen i en rescension. Dessutom gick vi igenom hur man skriver en rescension och vad är viktigt att tänka på när man gör det.

Läxa: Skriv en rescension av valfritt verk(bok, film, dataspel mm). Du kan ta hjälp av sidorna 32-37 samt 40-41.

 

10.30

På lektionen jobbade vi bl a med Lappland. Vi läste ur vår högläsningsbok och samtalade både kring handlingen och tomrummen som finns.

Läxa: Läs om Medelpad s.123-124 och gör kopian. Skriv även tre meningar om Lappland och tre meningar om Medelpad.

 

12.00

Vi gick först igenom läxan och sedan samlades samhällsböckerna in. Barnen fick nya böcker och vi arbetade med sidorna 4-7. Uppgifterna på s. 7 gjorde vi muntligt i klassrummet. För att barnen skulle få en förförståelse för folksagor paratde vi om vad som skiljer en folksaga och en konstsaga åt, vad en folksaga är och om de känner till någon folksaga. Sedan läste vi texten som handlade om folksagan och diskuterade innehållet.

Läxa: Läs sid. 8-11 igen och svara på uppg. 1-7, 9 (s. 12)

 

13.30

Vi började lektionen med läsläxan och sedan läste vi och pratade om den nya läsläxan. Varför letar Tor och Lena efter faster Maja i Vällingby? Hur kommer de dit? Vilka andra färdmedel finns? (på marken, på vattnet, i luften) Varför tror Lena att mannen kanske känner faster Maja? Vad gjorde Tor och Lena för att få tag på faster Maja? Vilka andra saker kunde de ha gjort? Vad är det för väder? Gillar du vintern? Vad tycker du om att göra när det är kallt? Vad brukar säljas på torget? Vad kan man köpa i en livsmedelsaffär? Barnen skrev på lösa lappar varor som finns i en livsmedelsaffär och sedan repeterade vi alfabetet. Lapparna lades i alfabetisk ordning.

Läxa: Läsebok: 90-93

Övningsbok: 55-56

Läxa till 7 mars/Anette

Klass 1

Vi gjorde diktamen och alla gjorde mycket bra ifrån sig.  Vi arbetade med bokstaven Öö.

Läxa:  Läseboken sid. 107-108, övningsbok sid. 58-59 och bokstaven Öö i skrivboken.

Klass 3

Vi arbetade med Selma Lagerlöf och gjorde sidorna 54-55 i övningsboken.

Läxa:  Gör intervjun på sidan 55 i övningsboken.

Högstadiet

Vi arbetade med reklam.  Vi tittade på olika filmer och diskuterade uppmärksamhet, syfte och symboler.

Läxa: Läs  igen sidorna 454-458 i boken.  Välj en reklamfilm eller en reklambild och analysera hur den uppmörksammar, vad syftet är och om det finns symboler.  Fundera också på språket, om det finns värdeladdade ord och om filmen/bilden skapar värderingar. Fundera också på vad du skulle vilja göra reklam för och hur den skulle se ut.

Läxa till 22 februari/ Niki

9.00

Dagens läxa som var att skriva en instruktion lästes upp och sedan arbetade vi med kamratrespons. Vi tittade på bilden på s. 30-31 och samtalade om bl a hur mycket vi påverkas av andras åsikter om exempelvis en film eller en bok, vilka fördelar/nackdelar det finns med att höra andras åsikter om en film eller en bok, vilken slags film tittar de på bilden på. Vi läste recensionen på s. 32-33 och pratade om vad en recension är och hur den är skriven.

Läxa: Läs s. 32-33 igen och svara på innehållsfrågorna på s.38.

 

10.30

Barnen repeterade landskapen som vi har jobbat med genom att välja ut tre meningar med fakta ur texten eller bildtexterna om vardera landskap. Vi gjorde Blekinge tillsammans på tavlan och sedan arbetade barnen individuellt, enbart med landskapen som vi har jobbat med. Därefter läste vi om Jämtland.

Läxa: Läs om Jämtland s. 120-121 och gör kopian. Ni som inte blev klara med att skriva tre meningar om vardera landskap, vi har jobbat med, gör klart.

 

12.00

Vi läste först klart vår högläsningsbok. Därefter läste barnen upp sin text om reklam och vi pratade lite kring deras texter. Vi repeterade adjektiv på tavlan både hur de används i positiv men även komparativ och superlativ.

Läxa: Gör adjektivkopian samt skriv fem meningar med adjektiv, använd dem från kopian.

 

13.30

Barnen är duktiga på att göra sin läsläxa och de läste dagens läsläxa mycket bra. Vi jobbade med Tj-ljudet. Först läste vi versen på s. 85, sedan läste vi den igen och lyssnade noggrant efter i vilka ord de hör tj-ljudet. På tavlan skrev vi de olika tj-ljuden: tj, k, kj, ch och under varje ljud orden som vi hittade i texten. Därefter jobbade vi i övningsboken på s. 52. Vi läste även och pratade om den nya läsläxan, s. 86-89. Tor och Isabel stänger kojan för vintern. Vad brukar man göra för vinterförberedelser? Farmor och Elin gör smällkarameller till jul. Hur förbereder ni julfirandet? Farmor längtar efter sin dotter Maja. Vilka meningar i texten visar detta. Hur känns det att längta? Vem kan man längta efter? När kan man längta? etc. Så här gör vi när vi läser texter i klassrummet. När barnen har läst texten hemma är det bra om ni också pratar om både text och bild tillsammans med barnen.

Läxa: Läsebok: s.86-89

Övningsbok: s. 53-54

Läxa till 15 februari/ Niki

9.00

Vi kollade på läxan, sedan fortsatte vi att jobba med instruktioner, s. 22-28.

Läxa: Nu är det din tur att skriva en instruktion(s.29), tänk på strukturen och språket. Om du har svårt att tänka på något ämne kan du ta hjälp av s. 28.

10.30

Vi kollade på läxan och därefter läste vi och jobbade med landskapet Hälsingland. Vi läste även och pratade om Härjedalen.

Läxa: Läs s. 118-119 och gör kopian om Härjedalen.

 

12.00

Vi började med att kolla läxan för att sedan läsa och prata om reklam, s.84-85. Varför finns det reklam? Varför riktar sig så mycket reklam till barn och ungdomar? Har du själv blivit påverkad av reklam? Får de som gör reklam ljuga hur som helst? Ska man få lov att göra reklam till barn? Finns det knep för reklamaffischer? Barnen satt i grupper och gjorde en reklamaffisch. Jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: Läs s. 84-85 Skriv en text på ca 150 ord om reklam. Glöm inte att du ska ha en inledning och en slutsats. Vilka fördelar respektive nackdelar finns. Tänk lite på klassdiskussionen när du skriver.

 

13.30

Lektionen började med att barnen först läste läsläxan. Därefter läste vi s. 80-81. Tor är glad över att farmor har kommit. Vad är det han vill prata om? Hur kan man se både i text och bild att farmor och Tor tycker om varandra? Vad betyder farmor är klarvaken, eländes elände, det finns både gott och ont i oss alla?

Vi läste sagan på s. 82-83 och pratade om den. I övningsboken gjorde vi s. 51. Vi samlade ideer på tavlan och barnen skrev en egen saga med hjälp av orden på tavlan.

Läxa: Läsebok: s.80-81

Övningsbok: s. 49-50

Läxa till 15 februari/Anette

Klass 1

Vi läste läxan och gjorde en liten diktamen med orden i blå rutan.  Det gick väldigt bra! Vi arbetade med nya bokstaven Åå och sedan fick de arbeta i övningsboken.

Läxa: Läseboken sidan 95(blå rutan) och 96 och 98.  Åå i skrivboken.

Klass 3

Vi gick igenom läxan och arbetade sedan med verb i övningsboken.  De fick också arbeta med alfabetisk ordning.  Vi gick igenom dilemmasagan på sidorna 82-85 igen.

Läxa: Läsebok sid. 82-85 och skriv sedan en egen dilemmasaga i din skrivbok.  (övningsbok sidan 48)

Högstadiet

Vi fortsatte att arbeta med gestaltning på sidan 146 i läroboken.  Eftersom det var samernas nationaldag i veckan, tittade vi också på ett avsnitt av ”Min samiska historia”  från ur.se.https://urplay.se/program/204023-min-samiska-historia-vi-far-aldrig-glomma

Läxa:  Arbeta med uppgiften på sidan 149 i läroboken och tänk på att gestalta texten.  Gör den första uppgiften på kopian som du kan ladda ner här: lektion-se_9367_Ovningar_i_att_beskriva

Läxa till 8 februari/ Niki

9.00

Barnen läste först upp nyhetsartiklarna som de hade skrivit. Sedan bytte de papper med varandra och gav kamratrespons. Därefter skrev de en notis på kamratens nyhetsartikel. I boken fortsatte vi med instruktioner.

Läxa: Läs igenom s. 20-21 och svara på innehållsfrågorna på s. 26.

 

10.30

Vi läste till en början lite annorlunda fakta om Gotland, för att sedan fortsätta jobba med Gästrikland. Dessutom läste vi om Halland som är veckans läxa.

Läxa: Läs s. 114-115 och gör kopian om Halland.

 

12.00

Idag började vi lektionen med vår högläsningsbok Nidstången. Vi arbetade med ett tomrumsmoment. Vi fick reda på att någon inte vill ha kvar Alrik och Viggo i Mariefred, men inte vem. Barnen skrev vem de trodde det var och anledningen till varför pojkarna inte borde befinna sig där. De skrev i jag-form. Därefter läste vi och pratade om hur man gör en skoltidning och hur den kan se ut.

Läxa: Läs s. 82-83. Om du arbetade på en tidning vad skulle du vilja skriva om? (insändare, nyhetsartikel, sportartikel, annons etc) Föreställ dig att du arbetar på en tidning och skriv om det du valt.

 

13.30

Lektionen började med läsläxan sedan läste vi och pratade om s. 76-79. Tor har försökt smita undan något obehagligt genom att inte lämna lappen om besöket i badhuset. Varför gjorde han så? Hur tror ni att han känner sig? Har ni besökt en simhall i Sverige/Grekland? Vad gjorde ni där? Fanns det hopptorn som på bilden? Tor hoppade upp i hopptornet trots att han visste att han inte skulle våga hoppa. Varför gjorde han det? Hur kändes det för Tor att erkänna att han ljugit? Kan Tor ha lärt sig något av händelsen? Har du hoppat från hopptorn någon gång?

Vi jobbade med s. 48 i övningsboken och även med dubbelteckning.

Läxa: Läs s. 76-79 och gör s. 47 i övningsboken. Om du inte hunnit klart med s. 48 gör du den också.

Läxa till 8 februari/Anette

Klass 1

Vi läste läxan och jobbade sedan med bokstaven Ff.  Vi arbetade sedan i övningsboken.

Läxa:  Läseboken sidan 89 (blå rutan) och sidorna 90 och 92. Ff i skrivboken och de fick också en liten bok med sig som de ska läsa till nästa gång.

Klass 3

Vi gick igenom läxan och började sedan jobba med sagan på sidan 48 i övningsboken.  Vi gjorde alla uppgifter utom den sista.

Läxa:  Läseboken sidan 80 (från mitten på sidan) till sidan 91.  Övningsboken sidan 50

Högstadiet

Vi jobbade med uppgifterna från sidan 69 i Kontakt.  De fick förutspå och ställa frågor till varandra baserat på boken de läser, Sanning och Konsekvens.  Vi jobbade sedan med sidan 145 och försökte gestalta en text.  Vi jobbar vidare med det nästa gång.

Läxa:  Läs klart boken och svara på frågorna på sidan 89 på löst papper.

 

Läxa till 1 februari/ Niki

9.00

Läxa: Du ska nu skriva en egen nyhetsartikel. Du kan antingen ta hjälp av s. 16 i Fixa texten eller komma på en egen nyhet.

 

10.30

Läxa: Då var det dags att lära dig lite om Gotland. Läs s. 110-111 och gör kopian.

 

12.00

Läxa: Du ska berätta om en nyhet som du har läst i någon webtidning.

 

13.30

Läxa: Läsebok: s. 74-75 ( Tor städar sitt rum, vad kan barn hjälpa till med hemma? Hur ser det ut i Tors rum? Titta på bilden.

Ibland är det bra att arbeta ensam och ibland tillsammans med någon/några andra. Vad tycker du passar att göra tillsammans och vad är bättre att göra ensam?

Övningsbok: s. 46