Lärarbloggen

Läxa till 25 maj/ Niki

9.00

Barnen höll i jättebra föredrag. Det märktes att de hade lagt ner mycket tid till att förbereda sitt muntliga föredrag. Jag blev både glad och stolt över barnen.

Läxa: Lär dig dikten som du valt till avslutningen utantill.

10.30

Läxa: Lär dig dina ord till avslutningen, så gott du kan.

12.00

Läxa: Förbered ett informerande tal.

13.30

Barnen gjorde bl a sina bokstäver till avslutningen.

Läxa: Läsebok: 114-117 och 120-121 Vi jobbade med de andra sidorna i klassrummet.

Bokstavsbok: 66-71

Läxa till 25 maj 2019

Klass 2

Vi arbetade med sagan som vi ska läsa på avslutningen.  Hoppas alla kommer nästa gång, så vi kan arbeta tillsammans.

Läxa: Läsebok sid. 128-132  och övningsbok sid. 74-75

Klass 4

Vi skrev om Besök på Borgen.  En historia om en person som besöker en borg.  Detta kommer vi att använda på avslutningen.

Läxa: Historia sid. 80-85 och Lingva sid. 26-28

Gymnasiet

Vi tittade på Perspektiv – Demokrati till varje pris.

Läxa:  Skriv en text om demokrati.  Fördelar och nackdelar.

Läxa till 18 maj/ Niki

9.00

Läxa: Läs En ö i havet s. 109-117.

Förbered ett muntligt föredrag om ett ämne som du vill berätta om för dina klasskamrater.

10.30

Läxa: Lingva s. 76-82

12.00

Läxa: Läs om informerande tal s. 81-87 och svara på frågorna som handlar om innehåll på s. 88.

13.30

Läxa: Läs sidorna 108-109, 112-113 i läseboken.

Bokstavsboken: s.60-65

Läxa till 18 maj/Anette

Klass 2

Vi gick igenom de sagor de skrivit och arbetade med sidorna 60 och 61 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 118-121 och övn.bok sid.68-69

Klass 4

Vi arbetade md Lingva boken fram till sidan 24.  Vi titta på Ahmed i Medeltiden, Brott.

Läxa:  Lingva sidan 25 och Historia sidorna 76-79.  Svara på frågorna på kopian.

Gymnasiet

Vi tittade på Fatta historia och Frihetstiden och industrialism.  Vi gick igenom nya ord och begrepp på arbetsbladet.(se länk nedan)

Läxa:  Arbeta med frågorna på arbetsbladen sidorna 2 och 3 . Välj ut en historisk person från den tiden och berätta om honom eller henne.  Berätta om fem svenska uppfinningar.

Länk till programmet:

https://urskola.se/Produkter/207595-Fatta-historia-Frihetstid-till-industrialism

Länk till arbetsbladet:

207845-2_Fattahistoria_Frihetstidtillindustrialism

 

Läxa till 11maj/Anette

Klass 2

Vi gjorde s. 64 och gick igenom hur man skriver en saga.  Vi gjorde en tankekarta på tavlan.  Sedan påskpysslade vi!

Läxa: Skriv din egen saga!  (Ni som inte var på lektionen kan se på sidan 64 i övningsboken)

Klass 4

Vi gjorde sidorna 17-19 i Lingva och gick igenom Historieboken sidorna 74 och 75.  Vi tittade på Ahmed på Medeltiden/Sjukdomar

Läxa:  Lingva sidorna 17-19 och läs Historieboken sidan 74 och 75.  Svara på frågorna

  1. Vilka övernaturliga väsen känner du till?
  2. Berätta med om någon av dem.
  3. Varför fick Bockstensmannen pålar genom kroppen när han begravdes?

 

Gymnasiet

Vi arbetade med de kopior som ni kan ladda ner här.

Läxa: Ni svarar på frågorna på sidan 88 (Vi gjorde detta i klassen) i er skrivbok.

Ni läser även de andra sidorna oc funderar på frågorna.  Sedan skriver ni en uppsats, titta på sidan 93.  Tänk på att den ska vara i tre delar, alltså en del med lite fakta, sedan resonerar/analyserar ni, och sedan kan ni mot slutet spekulera om hur det kommer att bli i framtiden. Skriv ungefär 250-300 ord.

bilagor (4)

Glad Påsk!!

Läxa till 11 maj/ Niki

Först vill jag önska er alla Glad Påsk!

9.00

Barnen läste upp sina dikter och sedan skrev de ännu en dikt. Därefter läste vi (s.106-112 Plusboken)och pratade om muntlig framställning.

Läxa: Uppgift 1,2,4,6,7 på s. 113. Du ska även renskriva dina dikter på dator och skicka till mig.

10.30

Fortsättningarna på bokens handling lästes upp och sedan ville barnen höra fortsättningen. De fick även skriva orden som de hade tränat på till idag. Vi fortsatte med substantiven i Lingvaboken.

Jag har samlat in barnens skrivböcker.

Läxa: Lingva: s. 72-75

Läs en bok som du ska berätta om i klassen.

12.00

Barnen berättade vad de hade valt för insändare och vad de tyckte om skribentens åsikt. När alla hade berättat om sin insändare diskuterade vi alla insändare tillsammans. Vi pratade även om sociala medier och vilken påverkan de har i vårt liv.

Vi gjorde även en läsförståelsetext.

Läxa: Gör klart kopiorna, s. 6-9. Ni som var borta hör av er till mig så skickar jag dem till er.

Läs antingen olika artiklar eller en valfri bok.

13.30

Barnen fick läsa upp sin läsläxa och sedan läste vi vår nya läsläxa. Bokstaven som vi tränade på idag var Bb. B-ord i bilden: bläckfisk, ben, botten, barn, blick, belåten, blöt, blå, brun, blek.

Prata alltid om både text och bild när ni sitter med barnen och gör läsläxan. Vad skulle Tor bygga? Var har han fått bräderna ifrån? Vad har Arne med sig? Vad har Olson med sig? Var tror du att de har fått verktygen ifrån? Vad råkade Tor såga? Vad sågade Arne? Hur lång tid tar det för dem att få raketen färdig? Varför hänger det en sten i ett rep?

Vi tittade på ord som började på br i texten och sedan kom barnen på egna ord som vi skrev på tavlan. Barnen valde ord från tavlan och gjorde meningar. De stavade till orden och jag skrev på tavlan.

Läxa: Läsebok: s. 100-105

Bokstavsbok: s.57-59

Övningsbok: s. 58-59

Läxa till 20 april/ Niki

9.00

Vi fortsatte ett jobba med dikter.

Läxa: Gör klart diktkopian.

10.30

Vi började lektionen med att läsa vår bok sedan arbetade vi i Lingva, tom s.69.

Läxa: Skriv fortsättningen på boken vi läser. Vad kommer att hända med Joel, Nina, tvillingarna och Agnes? Vem är den mystiske mannen med den rutiga skjortan? Är han god eller ond? Varför är det endast Joel som kan se honom? Har han något att göra med barngråten som Joel hör? Vad är det mormor känner till men inte säger till Nina?

Lingva: Uppgift 6 på s. 69, kunna skriva orden både i singular och plural.

12.00

Läxa: Hitta en insändare på nätet som du vill berätta om i klassrummet. Du ska berätta vad den handlar om samt argumentera för eller emot ämnet.

13.30

Vi läste och pratade om både text och bild. Vilken tid på dagen är det? Tycker Emma om att räkna? Vad tycker du är roligt i skolan? Varför säger Sven att han kan räkna allt? Kan man räkna allt? Barnen befinner sig i skolans matsal. Har ni en matsal på er skola? Varför vill Tor bygga en raket?

Barnen fick först leta efter ord med å i texten och sedan matord.

Läxa: Läsebok: 96-99

Övningsbok: 53-57

Läxa till 20 april/Anette

Klass 2

Vi gjorde klart våra igloos och gjorde även sidan 59 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 114-117 och övningsbok sid. 66-67

Klass 4

Vi jobbade med alfabetisk ordning i Lingva.

Läxa: Sid.  70-73 i Historieboken och frågorna på kopian. Gör också sidorna 15-16 i Lingva.

Gymnasiet

Vi tittade på två korta dokumentärer om miljön och de fick två uppgifter

  1.  Läs om FNs 17 klimatmål och välj de fem som du tycker är viktigast och förklara varför.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

  1. Skriv en argumenterande uppsats om ”Förbättra miljön genom aktivism eller genom att arbeta politiskt”.  Vilka är likheterna mellan de båda metoderna, vilka är olikheterna?  Hur fungerar de?  Vad tycker du är bäst? (titta på dokumentärerna först)

 

https://urskola.se/Produkter/205453-Perspektiv-pa-varlden-Miljo-hotet-mot-miljon

https://urskola.se/Produkter/205446-Perspektiv-pa-varlden-Miljo-kampen-for-miljon

 

Läxa till 13 april/ Niki

9.00

Läxa: Kopia s.19-20, gör alla uppgifter. Jag har samlat in skrivböckerna.

10.30

Läxa: Lingva s.62-65

Samhällsboken: s.24-27 Jag har samlat in skrivböckerna.

12.00

Läxa: Nu är det din tur att skriva en insändare. Skriv även en fråga till avslutningen.

13.30

Läxa:

Läsebok: 92-95 Å-ord: ål, båt, tång, låda, hål, blå, våt, förvånad, lång.

Bokstavsboken: s. 54-56

Jag har samlat in övningsböckerna.