Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba lite till i åk 1:s böcker innan vi går vidare till åk 2:s läromedel. För att kunna ha en fungerande lektion så är det viktigt att barnen alltid har med sig sina böcker till svenskan, både läseboken och arbetsboken då vi nästan alltid jobbar i båda böcker på lektionen.

 I läseboken jobbade vi med s. 80-85 och vi började med att läsa s. 80. Vi pratade först om bilderna och texten och sedan samtalade vi utifrån dessa frågor: Vad är gråt? Vad behöver en blomma för att inte vissna? Hur skulle det vara om du plötsligt började krympa. När och var snubblar du ibland? Vad kan du göra när du inser att du glömt din svenskabok?

Vidare tittade vi på bilden på s. 81 och diskuterade vad barnen trodde kommer hända i texten och varför. Dessutom pratade vi om vilken känsla barnet på bilden har. Vi läste s. 82-85 och bearbetade textens innehåll.

I arbetsboken jobbade vi med s. 42 och började på s.43.

Läxa till 17/9

Läsebok: s.82-84

Arbetsbok: s. 43-44


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.