Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba i böckerna som vi redan har. Därför vill jag att barnen har med sig både Träff på texten och SO-böckerna till varje lektion.

Vi jobbade i Träff på texten på s.18, som handlar om instruerande texter. Vi pratade bl a om vad en sådan text innehåller, rubrik, lista, arbetsgång och bilder.

Därefter fortsatte vi att prata om instruktionen vi hade läst. Varför fick instruktionen den rubriken? Sedan repeterade vi att rubriken i en instruktion talar ofta om vad resultatet ska bli och i det här fallet en rosett. Vi samtalade också varför det alltid finns en lista till instruktionen, varför listan kommer före arbetsgången och att det som finns i listan används i arbetsgången.

När vi jobbat klart i Träff på texten repeterade vi verb. Barnen fick säga vad ett verb är och vilka tempus som finns. Efter det koncentrerade vi oss på imperativformen. Imperativ används när man uppmanar någon att göra något. Barnen fick vars två post-it lappar där de skrev en instruktion. De fick ge varandra lapparna och barnen fick göra det som stod på lappen och som ni förstår var det imperativ som användes.  Vidare fick de i par skriva ner verb som hör till en biosalong och en idrottshall.

Läxa till 17/9

Träff på texten: uppg.4-9, s.20-23.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.