Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer att fortsätta att jobba lite till i åk 2:s böcker innan vi kommer att fortsätta till åk 3:s böcker. Det är viktigt att barnen alltid har med sig sina böcker, både läseboken och arbetsboken då vi nästan alltid jobbar i båda böcker på lektionen.

I läseboken läste vi texten till bilderna och pratade om både text och bild. Vi fortsatte med att prata vidare utifrån dessa frågor: Vilka vilda djur skulle du inte vilja möta? Vad kan man göra med stubbar? Varför behöver kroppen näring? Hur gör man när man glider? Hur känns stenar som är fuktiga? Vilka djur har gälar? Hur går det till när ett ägg kläcks?

Därefter tittade vi på bilden på s. 105 och barnen fick säga vad de trodde att texten kommer handla om. Vi läste s. 106-109 och pratade om texten och bilderna. De fick även säga om det var något i texten som de blev nyfikna på, inte förstod etc.

I skrivboken skrev vi regeln för å-ljudet.

Läxa till 17/9

Läsebok:  s. 104-109

Arbetsbok: s. 48

Skrivbok: Lära sig regeln för å-ljudet.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.