Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 17/9

Det var kul att träffa alla barn igen.

Vi kommer fortsätta att jobba lite till i Kontaktböckerna och vi kommer även att arbeta lite mer med litteratur. Barnen kommer så småningom att få en ny bok som behandlar just litteraturen, men innan dess kommer vi att jobba lite med kopior också.

Vi läste s.41-47, ett utdrag ur Den gröna cirkeln av Stefan Casta och de fick skriva en sammanfattning två och två. De fick också först titta enskilt på de kursiverade orden och fundera på synonymer till dem och sedan satt de i par och skrev ner betydelsen för att slutligen gå igenom orden i helklass. Vi gjorde övningen enligt EPA-modellen.

Läxa till 17/9

Kopian: Läs texten en gång till och svara på frågorna till Förstå.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.