Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 9 april

För er som saknades: Vi gick igenom vad som fattas på projekten.


Vi gick sedan igenom kortare argumenterande texter, insändare, och de fick på
lektionen skriva varsin sådan.


Läxa
Läs sidorna 174-177 och gör de uppgifter du inte har gjort från Classroom.
När ni är klara med projektet, skickar ni det till mig eller till Anna i Milano.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.