Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 15 januari

Ni arbetar fram till sidan 117 i boken. Försök att göra alla övningar!  Läs gärna novellen på sidan 110-116 två gånger. 

Ni som ännu inte skrivit den Utredande uppsatsen på sidan 92-93 gör det också.  Det är viktigt att ni inte hamnar efter.  


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.