Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 6 november

Vi arbetade med sidorna 66-68 i boken och gick igenom grammatiken.

Läxa: Läs om Nobel igen och gör sidorna 63-64. Gör sedan alla grammatikövningar på sidorna 71-77.

Ni som inte har gjort era presentationer, förbereder dem.

Glöm inte att skriva era referat, alltså Skriv på sidan 69!!


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.