Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 5 februari

Ni som inte har gjort klart den resonerande/utredande texten och analysen av
novellen Den perfekte vännen gör det till nästa gång. Skriv på löst blad, så att
jag kan samla in. Om ni vill kan ni också skriva på ett Google dokument och
ladda upp på Classroom.
Ni läser även texten av August Strinberg på sidan 319, Rädd och hungrig, och
svarar på frågorna som finns direkt efter texten i er skrivbok. Läs det lilla häftet
om Strindberg och ni kan också få lite info om honom i dokumentet Strindberg
för dig som har bråttom.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.