Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 28 maj

Eftersom ni har mycket i era grekiska skolor, får ni ingen läxa, men….ni som har skrivuppgifter kvar på Classroom, gör naturligtvis dem!  Försök att i alla fall klara av en av uppgifterna tills på lördag.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.