Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 27 november

Läs sidorna 80-84 igen och gör sedan sidorna 86-88.  

Titta på ämnet för en utredande text på sidan 93 och fundera på hur du skulle kunna skriva en text om flerspråkighet, baserad på texterna på sidorna 80-84.  Gör ett första utkast till nästa gång. Titta på Classroom.  Där finns en video som förklarar lite mer.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.